Thursday, 5 December 2013

Tariq sahih dan tariq Palsu

ariq sahih dan tariq Palsu
Thariqat merupakan bagian terpenting daripada pelaksanaan syariat Islam di bidang Tasawuf. Mempelajari ilmu Tasawuf dengan tidak mengetahui dan melakukan thariqat dianggap sia-sia.
Prof. Haji Aboe Bakar Aceh dalam bukunya “Syariat, Ilmu Fiqih menurut Thariqat Qadiriah” menjelaskan : “Dalam ajaran tasawwuf diterangkan bahwa syariat itu hanya peraturan belaka, sementara thariqat merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Apabila syariat dan thariqat sudah dapat dikuasai, maka lahirlah hakikat yang tidak lain adalah memperbaiki hal ihwal (lahiriah yakni akhlak yang mulia).
Menurut Imam Al-Ghazali, “Thariqat adalah sebagian perjalanan syariat batiniah.”Walau bagaimanapun untuk menjalani thariqat, menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali, memerlukan kekuatan di bidang ilmu syariat terutama di bidang Usuluddin (Tauhid).
Kelebihan ilmu thariqat amat banyak. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Munkizu Minadh-dhalalah bahwa kelebihan ilmu thariqat itu akan menjadikan seseorang yang menjalaninya mempunyai akhlak yang mulia (lahir dan batin) menepati akhlak nabi.
Kata Syeikh Ahmad Al-Rafaie : “Tidak ada jalan yang lebih mudah menghampiri diri dengan Allah kecuali melalui thariqat.”
Kata Syeikh Syed Muhammad Saman, “Orang yang bersusah payah dan bersungguh-sungguh menempuh jalan riadhatun nafsi (latihan melawan nafsu) dia akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah.
Demikian kelebihan-kelebihan batin yang disebut di dalam kitab Sirrus Salikin tentang kelebihan thariqat. Sementara kelebihan zahariah pula ialah yang menjalani ilmu thariqat ia akan mendapat kekuatan ukhwah, mendapat pertolongan Allah dari tantangan musuh, menjadikan dia taat kepada pimpinan, gigih berjuang dan berkorban dan sebagainya.
Ini dibuktikan oleh kajian oleh pihak musuh Islam tentang sebab-sebab kekuatan umat Islam dahulu, sedangkan pada lahirnya mereka kelihatan lemah di bidang material, tapi susah untuk dihancurkan dan dijajah diri, akal dan jiwa mereka.
Laurens Of Arabian salah seorang orientalis dunia, telah membuat kajian tentang sebab-sebab kekuatan umat Islam dan didapati bahwa kekuatan umat Islam adalah karena di barisan hadapannya adalah terdiri daripada ahli-ahli tasawuf dan ahli-ahli thariqat. Mereka adalah orang yang paling gigih menentang penjajahan dan menangkis kepura-puraan yang ditaburkan oleh musuh-musuh Islam.
Laurens telah membuktikan hujjahnya dengan sejarah bagaimana gerakan Thariqat Idrisiah di Maghribi (Maroko) berjaya merebut kemerdekaan daripada penjajah.
Raja-raja kerajaan Osmaniah dan para tentaranya adalah terdiri daripada ahli-ahli thariqat. Mereka berkhalwat beberapa hari sebelum keluar berperang. Selain daripada itu pihak orientalis di atas arahan pihak kolonial telah menyelidik juga thariqat-thariqat, Idrisiah di Libya, thariqat Hatimiah di Swedia dan lain-lain di beberapa negara Islam, termasuk Kepulauan Melayu oleh Snouck Hurgronje orientalis Belanda di Indonesia.
Hasil kajian dan laporan yang diberikan kepada pemerintah kolonial itulah yang menyebabkan lahirnya kecurigaan terhadap gerakan thariqat dalam Islam.
Laurens Of Arabian telah diarahkan supaya menyelidik ke dalam masyarakat Islam dengan menyamar sebagai ulama dan mendalami ilmu Islam di Mekkah dan Mesir (Al-Azhar) dan ia bertemu dengan ratusan ulama yang besar dan masyhur membicarakan tentang cara untuk mentamadunkan umat Islam di segi kemajuan dunia seperti tamadun barat serta ia menyebarkan fahaman supaya umat Islam tidak terikat dan tidak fanatik kepada aliran mazhabiah.
Pihak penjajah memandang gerakan thariqat berbahaya kepada mereka. Untuk menyekat dan menghapuskannya, Prof. Haji Abu Bakar Aceh dalam bukunya Syariat telah mendedah kan punca timbulnya ordinan’s guru 1925 di Indonesia.
Melalui ordinan’s itu katanya, bagi guru-guru agama yang hendak mengajar agama terutamanya bidang thariqat hendaklah mendaftarkan diri dan mendaftarkan sekaligus kitab-kitab yang hendak diajarkan.
Sementara di negara-negara Asia Timur pula Laurens Of Arabia mengupah seorang ulama yang anti mazhab dan anti thariqat supaya menulis sebuah kitab menyerang thariqat. Kitab tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibiayai oleh pihak pertubuhan orientalis.
Akibatnya kerajaan Arab Saudi setelah diambil alih oleh pemimpin yang bermazhab dan berakidah Wahabiah telah mengharamkan tasawuf dan thariqat sedangkan di situlah (Mekkah dan Madinah) mulanya menjadi pusat gerakan thariqat.
Aliran paham anti tasawuf dan thariqat itu telah menguasai di pusat-pusat pengajian di timur tengah dan pusat pengajian di Eropa sehingga para pelajar termasuk di negara ini yang sekarang ini telah bergelar ulama, telah mengikut aliran itu.
Selain menggunakan media massa (buku dan majalah) untuk menghapuskan thariqat sufi, pihak musuh Islam juga menggunakan berbagai-bagai cara lain, diantaranya mereka menciptakan thariqat palsu yang sesat dan menyelundupkan ejen-ejen mereka ke dalam gerakan thariqat.
Ejen-ejen mereka itulah yang mendakwa kononnya mendapat wahyu, dilantik menjadi nabi, menjadi Nabi Isa, Imam Mahdi dan sebagainya. Di antaranya yang jelas kepada kita ialah gerakan Qadiani, Bahai, Ismailiah di India pimpinan Agha Ghan dan lain-lain.
Seorang penulis barat A. J. Quine I dalam novelnya The Mahdi tentang bagaimana dua badan perisik dunia mewujudkan Al-Mahdi palsu untuk merusakkan keyakinan umat-umat Islam terhadap Al-Mahdi yang sebenarnya yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW akan muncul di akhir zaman.
Gerakan thariqat palsu (sesat) telah dikembangkan di seluruh dunia dan ini menjadi alasan bagi ulama anti thariqat untuk menguatkan hujjah mereka bahwa thariqat bukan dari ajaran Islam termasuk bertawassul itu suatu perbuatan syirik.
Gerakan thariqat sesat itu tidak mustahil datang (tersebar) di negara kita seperti mana yang kita dapati timbulnya sewaktu gerakan dakwah sedang berkembang dengan pesat, seperti mana berlaku di Johor oleh Abu Bakar Bapu, Thariqat Cripto, Thariqat Tukang Kayu dan lain-lain sehingga merusakkan thariqat yang sebenarnya.
Akibat daripada itu pihak jabatan-jabatan agama telah melakukan penyelidikan ke atas thariqat yang sesat itu kemudian membuat kesimpulan menyalahkan semua thariqat-thariqat yang ada termasuk yang haq (benar).
Kalau pihak tertentu membuat kesimpulan mendakwa aliran thariqat semuanya sesat, bagaimana hendak kita hukumkan kepada ulama-ulama dahulu yang mengasaskan dan mengamalkan thariqat seperti Imam Al-Ghazali (Thariqat Al-Ghazaliah), Syeikh Abdul Qadir Jailani (Thariqat Qadiriah), Syeikh Abu Hasan Asy-Syadzily (Thariqat Syaziliah), Syeikh Bahauddin Naqsyabandi (Thariqat Naqsyabandiah) dan thariqat lainnya seperti Rifa’iyah, Ahmadiyah, Dusuqiyah dan lain-lain sebanyak lebih dari 40 buah thariqat ?
Kalau didapati kesalahan dari segi pelaksanaan oleh khalifah atau syeikh thariqat yang kemudian (mutaakhirin) ini, itu adalah kelemahan pribadi, disebabkan kejahilannya. Maka tidak sepatutnya diambil kesimpulan mengharamkan thariqat yang sebenar, sama seperti menuduh pengasasnya juga sesat, sedang mereka terdiri daripada orang-orang shaleh dan para Wali Allah.